METALL PREROV    METALL PREROV
    Dr. Milady Horakove 13
    CZ-751 24 PREROV
    Tel. +420 641 206974
    Fax +420 641 206974